Bầu cua 8c APK

Bầu cua 8c APK

|
( 58 ) Casual, Gamesby

Description of Bầu cua 8c

I. GIỚI THIỆU
– Game “Bầu cua 8c” giống trò chơi dân gian “Lac bau cua”. Trò chơi có truyền thống lâu đời và thường được chơi vào các dịp lễ, đặc biệt Tết Nguyên Đán. Tương tự trò Roulette của các nước phương Tây.
II. LỊCH SỬ
– Trò chơi với tên gọi khác là “Bầu cua cá cọp” bắt nguồn từ bên Trung Quốc, người Hoa gọi là Hoo Hey How (Cá tôm cua) (魚蝦蟹 – Ngư hà giải).
– Người Anh cũng chơi phổ biến một trò tương tự gọi là “Crown and Anchor”. Trò này phổ biến tại Anh, Bỉ, Hà Lan và Pháp. Còn ở Mỹ có “Chuck-a-luck” hay là “Grand Hazard”. Lịch sử ra đời của “Crown and Anchor” là từ giới thủy thủ người Anh thường chơi trên boong tàu trong lúc rảnh rỗi, buồn chán khi ra khơi đánh cá.
III. MÔ TẢ
– Tên gọi gốc: Có khá nhiều tranh cãi với tên “Bầu cua cá cọp” nhưng trên bàn bầu cua tại Việt Nam không có con Cọp và thay vào đó là con Nai. Lý giải vấn đề này do đọc trại chữ “Cọc” (ám chỉ con Nai) thành “Cọp”. Ở mỗi nước có những sự khác nhau về các linh vật. Ví dụ: ở Thái Lan thì dùng con Cọp…
– Dụng cụ: Bao gồm một bàn gồm 6 ô vẽ hình 6 linh vật: Nai (Cọp), Bầu, Gà, Cá, Cua, Tôm. Và 3 viên xúc xắc in hình 6 linh vật này được lắc trong 1 cái chén.
– Xác suất: Có 216 trường hợp khác nhau có thể xảy ra (6 x 6 x 6). Trong đó có 6 x 5 x 4 = 120 trường hợp ra 3 hình khác nhau, 6 trường hợp ra 3 hình giống nhau và 216 – 120 – 6 = 90 trường hợp ra 2 hình này và 1 hình khác.
IV. ỨNG DỤNG
– Ứng dụng này mô phỏng trò chơi “bau cua” với 6 cửa đặt truyền thống và được bổ sung thêm 2 cửa là Trên và Dưới. Các con xúc sắc được hoạt động ngẫu nhiên.
– Tính năng: Giao diện thân thiện, UX/UI tốt, đồ họa đẹp, âm thanh chân thực…
– Cách chơi: Người chơi “Đóng” chén rồi chọn cược các linh vật may mắn. Sau đó bấm vào “Mở”, người chơi thắng nếu đặt vào ô có hình giống với mặt xúc xắc.
V. TỪ KHÓA:
– Hãy download và trãi nghiệm thử nhé các bạn!
– Keyword: bau cua 2018; bau cua tom ca; bầu cua cá cọp…
I. INTRODUCTION
 – Game “cast by 8c” folk games like “Hoo Hey How”. The game has a long tradition and is often played at the holidays, especially the Lunar New Year. Similarly Roulette game of the Western countries.
II. POLITE
 – Games with another name is “elected by the tiger fish” comes from the Chinese side, the Chinese called Hoo Hey How (Fish, Crustaceans) (魚蝦蟹 – Fishing Mediator).
 – The British also played a role similar commonly called “Crown and Anchor”. This popular game in the UK, Belgium, Netherlands and France. And in America, “Chuck-a-luck” or “Grand Hazard”. The life history of the “Crown and Anchor” is presented often play British sailors on the deck in his spare time, bored out to sea fishing.
III. DESCRIBE
 – Name of the original: There is quite a lot of controversy with the name “fish crab tigers Election” on the table but elected crabs in Vietnam do not have Tiger and deer instead. Explaining this issue by reading letters camps “Peg” (alluding deer) to “Tiger”. In each country there are differences about the mascot. For example, in Thailand, use the Tiger …
 – Tools: Includes a 6-cell table drawing 6 mascot: Nai (Tigger), Bau, chicken, fish, crab, shrimp. And 3 in Figure 6 dice are shaken mascot in 1 cup.
 – Probability: There are 216 different cases may occur (6 x 6 x 6). Including 6 x 5 x 4 = 120 cases of various 3, 6 cases out 3 image similarity and 216-120 – 6 = 90 cases and 1 to 2 this other form.
IV. APPLICATION
 – This application simulation game “elected” with 6 gates set the tradition and adds 2 door is Above and Below. The dice are random activity.
– Features: friendly interface, UX / UI good, beautiful graphics, realistic sound …
– How to play: Players “Close” cup and then select bet the lucky mascot. Then click “Open”, the player wins if placed in the box that resembles a face dice.
V. KEYWORDS:
 – Download and try nhé your experiences!
 – Keyword: elected in 2018; bau tom cua ca; elected tiger fish crab …

App Information of Bầu cua 8c

App Name Bầu cua 8c
Package Name vn.ivivi.baucua
Version 1.5
Rating ( 58 )
Size 7.0 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2017-03-28
Installs 10,000+
Category Casual, Games
Developer

Tags: , ,

Scroll Up